Welkom

Welkom op de site van Nabij Coaching

Leuk dat je Nabij Coaching gevonden hebt!

Op deze site leg ik uit wat je kunt verwachten van een coachingstraject bij Nabij.

Mensen die zich aanmelden voor coaching hebben doorgaans een probleem dat zij alleen niet opgelost krijgen. Ze zoeken een coach die hen daarin verder helpt. Misschien ben jij daarom nu ook op mijn site.

Het leuke aan mijn werk als coach is, dat ík die oplossing ook niet weet. Ik geloof namelijk dat de oplossing of het antwoord niet bij mij vandaan moet komen, maar al in jouzelf ligt te wachten. Ik vertrouw erop dat we samen naar boven kunnen halen wat er al in jou is gelegd aan talenten en mogelijkheden. Het is dus niet mijn bedoeling om je in een coachingstraject trucjes of maniertjes aan te leren. Het heeft geen zin om nieuw gedrag aan te leren dat helemaal niet past bij jouw persoonlijkheid. De specifieke gaven of karaktereigenschappen die jijzelf al hebt, kunnen we effectiever in gaan zetten.

Het is mijn missie om juist naar boven halen wat er al in jou is gelegd aan mogelijkheden en talenten en die effectief te gaan gebruiken. Vandaar de bloembol en de naam Nabij: je hoeft het niet ver te zoeken, je vindt het heel dichtbij: bij jezelf.

Nabij staat ook voor de manier waarop ik hulpverlener wil zijn. Juist als je door een moeilijke periode gaat heb je iemand nodig die je nabij is, iemand waarbij je je welkom en gezien voelt. Mijn wens is dat ik er op die manier voor jou kan zijn: persoonlijk, benaderbaar en vertrouwelijk.

Over Nabij

Een coachingstraject bij Nabij

Als je contact met me zoekt via mail, telefoon of whats-app, dan plannen we als eerste een kennismakingsgesprek. Zo’n kennismaking is gratis en bedoeld om zo duidelijk mogelijk te krijgen wat je graag zou willen en of Nabij daarvoor de goede plek is voor je.

Wanneer blijkt dat je graag verder wilt, plannen we een aantal gesprekken in. Meestal is dat één gesprek per twee weken. Ik werk het liefst in een blok van 5 gesprekken, maar het kan zijn dat bij jouw hulpvraag iets anders past. Dat is natuurlijk ook mogelijk.

In het coachingstraject werken we aan de doelen die jij bereiken wilt. De situaties die we bespreken lever je zelf aan. Je zult regelmatig huiswerk van me krijgen zodat je ook buiten onze gesprekken om aan het werk gaat met de onderwerpen die we bespreken. Ik vind het namelijk belangrijk dat we niet alleen praten, maar ook dat je het daadwerkelijk in de praktijk van alledag leert toe te passen.

Door de coachingsgesprekken zul je merken dat je meer zicht krijgt op wat je denkt en voelt, wat je nu doet en wat je eigenlijk zou willen. Daardoor snap je ook beter wat je belemmert en krijg je ideeën hoe je dit kunt veranderen.

Coaching is wat mij betreft niet het ‘graven naar problemen’ of ‘zoeken naar de tranen’ maar wel ruimte scheppen voor verdriet én vrolijkheid. Er mag gehuild én gelachen worden. Samen analyseren we je situatie en scheppen we ruimte voor nieuwe oplossingen. Mijn aanpak is dus niet zo zeer therapeutisch, maar vooral oplossings- en ontwikkelingsgericht.

Wat zit er in mijn gereedschapskist:

  • Doelgericht werken waardoor trajecten veelal kortdurend zullen zijn
  • Praktische huiswerkopdrachten om het geleerde echt in de praktijk te brengen en te komen tot werkelijke gedragsverandering.
  • Inbreng vanuit de systeem- en contextuele therapie
  • RET
  • Gebruik van kernkwadranten
  • Veel creatieve vormen

Ik ben maatschappelijk werker van beroep en handel volgens de beroepscode Maatschappelijk Werk https://www.bpsw.nl/professionals/maatschappelijk-werkers/beroepsprofiel-van-de-maatschappelijk-werker/

 

 

Over jou

In gesprek met een coach: iets voor jou?

Iedereen heeft een andere aanleiding om in gesprek te gaan met een coach. Misschien loopt het op je werk niet zo lekker, maak je je zorgen over je relatie, vind je het moeilijk grenzen te stellen, heb je een groot verlies geleden of zijn het juist heel veel kleine dingen bij elkaar waardoor je je niet in balans voelt.

Dit zijn zomaar wat voorbeelden en waarschijnlijk is jouw aanleiding weer een andere. Dat geeft niet. Belangrijker is dat je je herkent in de doelen die passen bij coaching. Natuurlijk maken we doelen die specifiek op jouw situatie zijn toegepast, maar in z’n algemeenheid kun je zeggen dat mensen die een coach in de arm nemen:
– Meer zicht willen krijgen op hun mogelijkheden en beperkingen
– Grip willen krijgen op hun situatie
– Of willen werken aan herstel

Coaching werkt goed als je meer wilt leren over jouw eigen invloed op je situatie en bereid bent om daarvoor in actie te komen. Natuurlijk ben ik er om je daarbij te ondersteunen en te motiveren.

Belangrijk om te weten: ik kan helaas geen coaching bieden aan mensen met ernstige verslavingsproblematiek of psychiatrische problematiek. De afgelopen tien jaar heb ik weliswaar juist wél met deze doelgroep gewerkt, maar nu ik een eenmanspraktijk heb kan ik niet waarborgen dat ik in crisissituaties beschikbaar ben.

Over mij

Een eerste kennismaking

Mijn naam is Babette Versloot-Kool. Ik ben moeder van een leuke zoon en vrouw van een lieve man. Ik ben opgeleid tot maatschappelijk werker en heb dit vak op verschillende plekken in de praktijk gebracht. Eerst als Algemeen Maatschappelijk Werker, waar ik mensen bijstond met relatieproblemen, burn-out klachten en bijvoorbeeld rouw- en verlieservaringen. Ook kwam ik als Video Home Trainer bij mensen thuis die opvoedingsproblemen hadden. Daarna woonden mijn man en ik 3 jaar in Kazachstan en werkte ik daar als docent en trainer in de verslavingszorg.

Eenmaal terug in Nederland werkte ik 7 jaar met jonge mensen die door psychiatrische problemen of verslavingen buiten de maatschappij dreigden te komen staan. Ik deed dat binnen een klein bedrijf waarbij ik naast de begeleiding van onze deelnemers ook betrokken was bij de bedrijfsvoering. In deze periode leerde ik hoe belangrijk het is om persoonlijk en onconventioneel te zijn in het contact met cliënten. Werken vanuit je hart, gebruik maken van de mogelijkheden die er op dat moment zijn en altijd ruimte overlaten om verrast te worden: ik leerde het met én van de deelnemers van Leerwerkcentrum ‘De Sleutelbloem’.

Door mijn werkervaring en de verschillende opleidingen die ik deed (Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Maatschappelijk Werk, Video home training, Jobcoaching) heb ik telkens meer zicht gekregen op wie ik ben als hulpverlener, wat ik belangrijk vind en dus ook wat ik te bieden heb.

Ik noem een paar steekwoorden:
Betrokken: ik doe mijn werk graag met mijn hart. Je mag erop rekenen dat ik geen ‘maniertjes’ gebruik, maar echt geïnteresseerd ben in jouw verhaal. Ik denk zelf dat persoonlijke gesprekken het best gevoerd kunnen worden in een persoonlijke setting. Daarom is mijn praktijkruimte ook aan huis en kun je eenvoudig in contact met me komen via email of telefoon.

Creatief: in mijn hoofd borrelen altijd wel een paar ideeën en nieuwe plannen. Binnen onze coaching gesprekken zul je iets van dat creatieve merken in de werkvormen die ik kies en in mijn denken.

Duurzaam: ik vind het belangrijk dat de dingen die we bespreken ook werkelijk invloed gaan hebben op je dagelijks leven. Het is soms fijn om gewoon van je af te kunnen praten en natuurlijk mag dat ook. Maar de volgende stap is wel: wat kun je nu doen om te komen tot werkelijke en blijvende gedragsverandering. Daarvoor zal ik je regelmatig huiswerk meegeven. Met de bedoeling dat de stappen die je zet ook echt invloed gaan hebben op je leven van alledag.

Nuchter: de dingen die we bespreken tijdens coaching zijn vaak kwetsbaar en kunnen je diep raken. Ik vind het belangrijk dat je in een vertrouwde en veilige sfeer ruimte kunt geven aan je emoties. Juist door met zorg en aandacht om te gaan met je gevoelens en gedachten kun je beter begrijpen wat de volgende stap is om te zetten. Om dichtbij je eigen gevoelens te komen is het prettig om iemand tegenover je te hebben die wel tegen een stootje kan en met beide benen op de Groningse grond blijft staan. In het contact met mij zal je merken dat ik je altijd zal helpen om vanuit je emotie weer bodem te vinden in het hier en nu.

Een belangrijke voedingsbron voor mijzelf is het christelijk geloof. Daar liggen mijn wortels en daar laat ik me door inspireren.

 

Tarieven & Vergoedingen

Wat kost coaching en zijn er vergoedingen mogelijk?

Om maar met de tweede vraag te beginnen: coaching wordt (bijna) nooit door de ziektekostenverzekering vergoed. Misschien is jouw verzekering daar een uitzondering op, dus je zou het zeker even na kunnen vragen.

Het komt wél steeds meer voor dat werkgevers coaching vergoeden. In het kader van re-integratie tijdens of na ziekte, maar ook binnen een scholings- of deskundigheidsbevorderingsbudget.  Een gemotiveerde werknemer die zijn kwaliteiten kent is van grote waarde voor een werkgever. Neem gerust contact op als je wilt brainstormen hoe we doelen kunnen opstellen die passen bij de voorwaarden van je werkgever én die aansluiten bij jouw wensen.

Als particulier zijn de kosten voor coaching aftrekbaar bij de Belastingdienst als scholingskosten.  Ben je zelfstandig ondernemer dan kun je de kosten opvoeren als bedrijfskosten.

Uurtarieven:

Ik werk met uurtarieven. Meestal duurt een gesprek ook een uur, maar in overleg kunnen we de duur van een gesprek ook aanpassen.

Coachingsgesprek per uur:  € 70,-

Elk traject start met een gratis intake waarbij we de aanleiding van je aanmelding bespreken en de doelen die je zou willen bereiken. Vervolgens werken we in blokken van 5 gesprekken naar deze doelen toe. Gesprekken vinden tweewekelijks plaats, tenzij een andere frequentie beter bij jouw situatie past. Na elk blok evalueren we het proces en de eventuele vervolgstappen.