Over Nabij

Een coachingstraject bij Nabij

Als je contact met me zoekt via mail, telefoon of whats-app, dan plannen we als eerste een kennismakingsgesprek. Zo’n kennismaking is gratis en bedoeld om zo duidelijk mogelijk te krijgen wat je graag zou willen en of Nabij daarvoor de goede plek is voor je.

Wanneer blijkt dat je graag verder wilt, plannen we een aantal gesprekken in. Meestal is dat één gesprek per twee weken. Ik werk het liefst in een blok van 5 gesprekken, maar het kan zijn dat bij jouw hulpvraag iets anders past. Dat is natuurlijk ook mogelijk.

In het coachingstraject werken we aan de doelen die jij bereiken wilt. De situaties die we bespreken lever je zelf aan. Je zult regelmatig huiswerk van me krijgen zodat je ook buiten onze gesprekken om aan het werk gaat met de onderwerpen die we bespreken. Ik vind het namelijk belangrijk dat we niet alleen praten, maar ook dat je het daadwerkelijk in de praktijk van alledag leert toe te passen.

Door de coachingsgesprekken zul je merken dat je meer zicht krijgt op wat je denkt en voelt, wat je nu doet en wat je eigenlijk zou willen. Daardoor snap je ook beter wat je belemmert en krijg je ideeën hoe je dit kunt veranderen.

Coaching is wat mij betreft niet het ‘graven naar problemen’ of ‘zoeken naar de tranen’ maar wel ruimte scheppen voor verdriet én vrolijkheid. Er mag gehuild én gelachen worden. Samen analyseren we je situatie en scheppen we ruimte voor nieuwe oplossingen. Mijn aanpak is dus niet zo zeer therapeutisch, maar vooral oplossings- en ontwikkelingsgericht.

Wat zit er in mijn gereedschapskist:

  • Doelgericht werken waardoor trajecten veelal kortdurend zullen zijn
  • Praktische huiswerkopdrachten om het geleerde echt in de praktijk te brengen en te komen tot werkelijke gedragsverandering.
  • Inbreng vanuit de systeem- en contextuele therapie
  • RET
  • Gebruik van kernkwadranten
  • Veel creatieve vormen

Ik ben maatschappelijk werker van beroep en handel volgens de beroepscode Maatschappelijk Werk https://www.bpsw.nl/professionals/maatschappelijk-werkers/beroepsprofiel-van-de-maatschappelijk-werker/